LAATST GEÜPDATET 22 AUGUSTUS 2022

Privacystatement

Nederlandse Loterij
22 augustus 2022

Ons privacy statement voor sollicitanten

Bedankt voor je interesse in Nederlandse Loterij. Als je solliciteert bij Nederlandse Loterij gaan wij zorgvuldig met je persoonsgegevens om en respecteren je privacy. Wil jij weten hoe wij jouw gegevens verwerken en bewaren? Hieronder kun je ons privacy statement sollicitanten inzien. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken wanneer je solliciteert bij Nederlandse Loterij.

Waarop is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Loterij. Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens indien je meedoet aan een van onze kansspelen? Bekijk dan onze algemene privacy statement op https://www.nederlandseloterij.nl/privacyloterijen of https://www.toto.nl/privacy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Zoals genoemd houdt de Nederlandse Loterij Organisatie B.V. zich bezig met de uitvoerende werkzaamheden, zoals administratie, klantenservice en HR. De hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement is daarom:

Nederlandse Loterij Organisatie B.V.
Laan van Hoornwijck 55
2289 DG te Rijswijk
KvK-nummer: 65691288
BTW-nummer: 856217220B01

Welke persoonsgegevens verwerken wij van je en waarom?

Op onze website kun je solliciteren op een van onze openstaande vacatures. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om bij ons te solliciteren door een open sollicitatie te sturen naar ons e-mailadres of postadres. In het kader van het starten van een eventuele sollicitatieprocedure vragen wij je de nodige informatie en documenten te verstrekken, zoals je contactgegevens, je geboortedatum, je geslacht, je motivatie(brief) en cv.

 • het leggen en onderhouden van contact;
 • het beantwoorden van gestelde vragen of het verstrekken van informatie over de vacature of de sollicitatieprocedure;
 • het selecteren van potentiële kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • het uitvoeren van de sollicitatieprocedure;
 • het voeren van een correcte administratie;
 • het afhandelen van eventuele klachten en/of geschillen.


Een mogelijk onderdeel van de sollicitatieprocedure is een zogenoemde pre-employment screening. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over jou online kan worden opgezocht, zoals jouw social-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met jou worden besproken. Verder is het mogelijk dat wij de informatie in jouw cv controleren en/of dat wij contact opnemen met opgegeven referenties. Afhankelijk van de functie waarop je solliciteert, vragen we aanvullende gegevens en/of documenten van jou, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Alle nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een VOG kunnen overhandigen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij de Nederlandse Loterij, dan bewaren wij jouw gegevens niet langer dan 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Zo kunnen we je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Mocht je bij ons in dienst treden, dan word je nader geïnformeerd over hoe wij omgaan met de gegevens van onze medewerkers.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben een certificering volgens ISO 27001.

Wanneer geven wij gegevens door aan derden?

Jouw persoonsgegevens komen bij ons binnen via onze externe partner, te weten EN HR solutions. EN HR solutions verzorgt voor Nederlandse Loterij het recruitmentproces. EN HR solutions zorgt bij het versturen van cv’s naar desbetreffende managers en eventuele andere medewerkers die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn, dat de persoonsgegevens van het cv verwijderd worden. EN HR solutions ondersteunt ons bij de verdere sollicitatieprocedure.

Dergelijke derde partijen verwerken alleen jouw persoonsgegevens in opdracht van ons en niet voor hun eigen doeleinden. Om hiervoor te zorgen hebben wij strikte contractuele afspraken gemaakt met deze derden, zodat zij ook zorgvuldig zullen omgaan met jouw persoonsgegevens.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties.

Waar verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen buiten de Europese Economische Ruimte wanneer we hier gepaste (contractuele) maatregelen voor genomen hebben om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens net zo goed beveiligd en beschermd zijn als in Nederland.

Welke rechten heb je?

Hieronder kun je lezen welke rechten je hebt om de controle te houden over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

 • Recht op inzage in je gegevens en recht op wijzigen van je gegevens.
  Je hebt altijd het recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij precies van jou verwerken. Zijn er gegevens onjuist? Dan kun je contact opnemen met ons via het privacycontactformulier op onze websites om de foutieve gegevens te laten wijzigen. Ons postadres en een link naar ons privacy- contactformulier vind je onderaan deze paragraaf.
 • Recht op gegevenswissing / vergetelheid.
  Je kunt het privacy-contactformulier ook gebruiken als je wilt dat wij alle of bepaalde persoonsgegevens van jou uit onze systemen wissen. Dit wordt het recht op gegevenswissing of vergetelheid genoemd. Het kan zijn dat we je gegevens nog nodig hebben vanwege wettelijke bewaartermijnen, waardoor wij bepaalde persoonsgegevens niet kunnen verwijderen. We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan wettelijk toegestaan.
 • Recht van bezwaar.
  Je hebt altijd het recht om op basis van je persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen het feit dat wij bepaalde gegevens van je verwerken. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens door ons dan geldt hetzelfde als hierboven onder het recht van gegevenswissing is aangegeven: wij zullen stoppen met het verwerken van je gegevens, tenzij wij deze gegevens nog nodig hebben voor bepaalde doeleinden.
 • Recht op beperking van verwerking en het recht op dataportabiliteit.
  Naast het recht om gegevens in te zien, aan te passen en te wissen, heb je ook het recht op beperking van verwerking en het recht op dataportabiliteit. Het recht van beperking van verwerking houdt bijvoorbeeld in dat je verzoekt bepaalde gegevens tijdelijk niet te laten verwerken door ons. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je je gegevens kunt meenemen naar een andere leverancier.

Naast deze rechten is er ook het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming. Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming, waarmee dit recht dus niet van toepassing is op onze dienstverlening.

Als je gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten kun je jouw verzoek sturen naar privacy@nederlandseloterij.nl, of, als je geen toegang tot internet hebt, ons bereiken op onderstaand postadres. Binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek zullen wij je een reactie op je verzoek sturen.

Nederlandse Loterij
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om te onthouden welke gegevens je in verschillende velden hebt ingevuld en welke documenten je hebt geüpload, zodat je dit niet telkens opnieuw moet doen. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de gegevens die wij verzamelen door middel van cookies? Lees dan even ons Cookiebeleid hier.

Wijzigingen van dit privacy statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website https://werkenbij.nederlandseloterij.nl. Raadpleeg dit privacy statement regelmatig, zodat je van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het privacy statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 augustus 2022.

Heb je een vraag of een klacht?

Mocht je een vraag of een klacht hebben, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@nederlandseloterij.nl of 070 – 321 67 22. We helpen je graag verder. Per post zijn wij bereikbaar op het volgende adres:

Nederlandse Loterij
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3074
2280 GB Rijswijk

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om een eventuele klacht naar wens af te handelen. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om jouw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.